Sunucularınızı ve Servislerinizi Dünya haritası üzerinde konumlandırmaya ne dersiniz! Hadi birlikte yapalım..

SCOM Create Location;

New-SCOMLocation –DisplayName “MASLAK” –Latitude 32.85 –Longitude -96.85

Set SCOM Location;

$Location = Get-SCOMLocation -DisplayName “MASLAK”
$Agent = Get-SCOMAgent -Name “MASLAK-DC”
set-SCOMLocation -Location $Location -Agent $Agent

011813_1908_SCOM2012MAP1.jpg

Bu komutları SCOM Powershell Modulu üzerinde çalıştırmanız gerekmektedir.