Aşağıdaki registry anahtarlarını .reg haline getirerek çalıştırın.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\Explorer]
"NoFolderOptions"=dword:0000000

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Inte rnet Explorer\Restrictions]
"NoBrowserOptions"=dword:00000000