Aşağıdaki klasörlerin temizlenmesi yeterli olacaktır.

Macbook/users/username/documents/microsoft 2008
Macbook/applications/Microsoft Office 2008/
Users/Library/Application Support/Microsoft/Office/ folder.
user/library/preferences/microsoft/office 2008
macbook/library/receipts/office 2008
user/library/caches/metadata/microsoft/entourage