10 sonuçtan 1 ile 10 arası

Konu: ACTIVE DIRECTORY'e GİRİŞ ve KURULUM (Resimli Anlatım Türkçe)

 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8

  Standart ACTIVE DIRECTORY'e GİRİŞ ve KURULUM (Resimli Anlatım Türkçe)

  ACTIVE DIRECTORY'e GİRİŞ ve KURULUM


  GENEL BAKIŞ:

  ACTIVE DIRECTORY NEDİR?

  Active Directory, Windows 2000 ve sonrasının bulunduğu, Network ortamlarında kullanılan bir directory servisidir. Bu servis Network içerisinde bulunan kaynakların isim, tanım, lokasyon, erişim, yönetim ve güvenlik bilgilerini depolamanın yanısıra bu bilgileri, kullanıcılar ile uygulamaların hizmetine sunar.
  Active Directory; Network kaynaklarının merkezi organizasyonunu, yönetimini ve kontrolünü sağlar. Network ortamındaki fiziksel topoloji ile protokoller arası iletişimi sağlayarak kullanıcıların, aradıkları kaynaklara nerede ve nasıl Network'e dahil olduğunu bilmeksizin, ulaşmalarına olanak verir.
  Diğer önemli bir avantajı da, merkezi yönetim sağlamasıdır. Active Directory yapısında yer alan sistem konfigürasyonu, kullanıcı profilleri ve uygulama bilgileri Windows Server 2003 işletim sistemi üzerine kurulu; server bilgisayarda depolanır. Active Directory yapısında yer alan, Group Policy uygulamaları ile Network ortamındaki servis ve uygulamaların merkezi bir yerden yönetimi sağlanır. Network ortamındaki kaynaklara erişim, kontrollerin merkezileştirilmesi ile yönetimsel kolaylık sağlanmıştır.
  Active Directory yapısında, Network objeleri hakkında bilgiler depolanır.
  Active Directory objeleri: Kullanıcın (user), grup (group), bilgisayar (computer) ve yazıcı (printer) lardır. Ayrıca Network ortamında yer alan bütün Server bilgisayarları(server), Domainleri ve siteleri de obje olarak değerlendirir. Tek bir yönetici(administrator) ile sözkonusu kaynakların; merkezi yönetimini ve denetimini sağlayabilmek için Netsvork kaynakları, bir veri tabanı içerisinde obje olarak sunulmaktadır.
  Bir obje oluşturulduğunda objeye ait özellikler veya nitelikler de objenin tanımı olarak depolanır. Tanım bilgileri ile kullanıcıların, objeleri Network ortamında kolaylıkla bulması sağlanır.

  ACTIVE DIRECTORY SCHEMA


  Active Directory Schema: Kullanıcı, grup, bilgisayar ve yazıcılar gibi bütün objelere ait bilgileri içerir. Windows 2000 ve sonrasında tüm Network yapınız (forest) içerisinde, sadece bir Schema bulunur ve bütün obje bilgileri Schema üzerine yazılır.
  Schema yapısında, obje sınıfı ve niteliği tanımlanabilir.
  Obje sınıfı: Bilgisayar, kullanıcı veya yazıcı olabilir. Nitelik: Schema içinde bir
  kez tanımlandıktan sonra, arama(search) işlemlerinde kullanılabilir.
  Örneğin: Kullanıcıların çalıştıkları bölümler, doğum yeri gibi.
  Schema bilgileri: Active Directory veri tabanı(database) içerisinde depolanır.
  Dolayısı ile
  • Kullanıcı uygulamaları için dinamik bir yapı sunar. Kullanıcıların obje araştırma işlemleri, Schema üzerinden gerçekleşir.
  • Yeni oluşturulan veya değiştirilen obje dinamik olarak Schema içerisinde
  güncellenir.
  • Obje sınıf ve niteliklerinin korunmasında, discretionary access control
  lists(DACLs) kullanılır. DACLs ile Schema bilgileri üzerinde sadece
  yetkilendirilmiş kullanıcıların(authorized users) değişiklik yapabilmesi
  sağlanır.

   

 2. #2
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8

  Standart Ynt: ACTIVE DIRECTORY'e GİRİŞ ve KURULUM (Resimli Anlatım Türkçe)

  LIGHTVVEIGHT DİRECTORY ACCESS PROTOCOL (LDAP)

  LDAP: Active Directory yapısı içerisinde sorgulama(query) ve güncelleme (update) için kullanılan, temel bir directory servis protokolüdür. LDAP ile Active Directory objeleri bir dizi domain kompenenti, OUs(Organizational Units) ve CN(Common Name) kullanılarak, Active Directory içerisinde yeniden tanımlanır. LDAP isimlendirme yöntemi; Active Directory objelerine erişimde kullanılır ve iki tanım içerir;
  * Distinguished Names
  * Relative Distinguished Names
  Distinguished names: Tüm Active Directory objeleri, Network ortamında
  kendilerine ulaşılmasını sağlayan komple path içeren, distinguished name'e
  sahiptir.

  Örneğin;
  CN=Yunus Dilsiz , OU=Pazarlama , DC=mcse, DC=com

  Burada kullanılan CN=Common Name OU=Organizational Unit DC=Domain Controller anlamındadır.
  CN: Grup ve kullanıcı adları tanımlamalarında kullanılır
  OU: Organization Units tanımlamalarında kullanılır.
  DC: Domain hiyerarşisini belirler. Tüm DNS akışı tek tek yazılır. Örneğin: Domain adı yns.com ise, DC=yns, DC=com şeklinde belirtilir.
  Başka bir örnek verelim;
  "AYLA" isimli kullanıcı, "Kadikoy" isimli Organizal Units içinde bulunsun ve bağlı bulunduğu Domain adı "yns.mcse.com" olsun.
  Bunun Distingushed Name yazılımı aşağıdaki şekilde olacaktır: CN=Ayla, OU=Kadikoy, DC=yns, DC=mcse, DC=com
  Relative Distinguished Name: LDAP distinguished name içerisinde yer alır ve objeye ait eşsiz(unique) tanımlamayı kapsar. Yani, bu Active Directory içinde belirtilen Domain içinde tektir.
  Örneğin;
  CN=Ayla, OU=Kadikoy, DC=yns, DC=mcse, DC=com Yazılımında yns.mcse.com içinde tek olan yani; Relative Distingished Name; Ayla 'dir. En son yazılan değer, her zaman tek değerdir. Ondan dolayı mükerrer olamaz.
  ACTİVE DIRECTORY'nin MANTIKSAL YAPISI:
  Active Directory'nin mantıksal yapısı, esnekliğinin yanısıra Active Directory içerisinde kullanıcı ve yönetici kapsamında hiyerarşik bir yapı kurulmasına olanak verir.
  Söz konusu mantıksal komponentler
  A. Domain
  B. Organizational unit
  C. Tree and forest
  D. Global catalog
  Active Directory'nin kurulumu, konfıgürasyonu, yönetimi ve sorunlarının çözümü için, mantıksal yapısının kapsam ve fonksiyonlarının anlaşılması gereklidir.

  DOMAIN (ETKİ ALANI)

  Domain: Yönetici (administrator) tarafından tanımlanmış ve ortak bir Database (veri tabanı) içerisinde paylaşıma sunulmuş bilgisayarları kapsar. Network ortamında eşsiz (unique) isime sahip olmalıdır. Domain yöneticisinin kullanıcı ve , grup hesaplarını denetlemesini, merkezileştirmektedir.
  Eğer birden fazla Domain var ise her Domain için, bir yönetici vardır ve kendi Domain'lerini yönetirler. Windows 2003 Network yapısında Domain, güvenlik çemberi olarak değerlendirilebilir. Her domain kendi güvenlik ayarlarını, Domain Administrator vasıtası ile sağlayabilir. Ayrıca kendisine yetki verildiği takdirde bir Domain Administrator, diğer Domain'ler üzerinde de güvenlik ayarlaması yapabilir.
  Domain'ler ayrıca Replikasyon birimi olarak işlem yaparlar. Bu işlev, Domain içerisinde yer alan ve Domain Controllers (DC) olarak adlandırılan bilgisayar tarafından yapılır. Active Directory bilgilerindeki değişikliklerin, tüm Domain yapısına iletilmesi DC bilgisayarlar arası Replikasyon ile sağlanır.

   

 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8

  Standart Ynt: ACTIVE DIRECTORY'e GİRİŞ ve KURULUM (Resimli Anlatım Türkçe)

  ORGANIZATIONAL UNIT (OUs)

  Domain içindeki objelerin sınıflandırılmasında kullanılan yapıdır. Group objesine çok benzer. Ancak group objesinde yapılmayan Policy ayarları, burada yapılabilir. İçinde kullanıcı, grup, printer veya başka bir OUs bulundurabilir.
  Organizasyonunuzda mantıksal hiyerarşi içerisinde objeleri gruplandırmak için, organizasyon birimlerini kullanabilirsiniz.
  Bir organizasyonda OU yapısının sunduğu avantajlar;
  • Network yönetim modeli, yönetimsel sunumlara dayanır. Örneğin; tüm
  kullanıcı hesaplarının yönetiminin bir Administrator üzerinde, bütün
  bilgisayarların denetiminin de diğer bir Administrator'un üzerinde olması
  talep edilebilir. Bu sorunun çözümünü sağlamaya yönelik, kullanıcı
  hesapları ve bilgisayar hesaplan için iki ayrı OU oluşturabilirsiniz. Organizasyon yapısını, bölümsel veya coğrafık sınırlar belirleyebilir.
  • Her bir Domain içerisindeki OU hiyerarşisi, bir diğerinden bağımsız olarak
  yapılandırılır.
  OU içerisindeki objeler üzerinde bulunan yönetimsel kontrol haklarınızı, kısmen veya tamamen söz konusu OU içerisinde yer alan bir veya daha fazla kullanıcı veya gruba devredebilirsiniz. Delege olarak adlandırılan kullanıcı,

  Administrator'un isteğine bağlı olarak, tüm OU içerisindeki objeler üzerinde tam yetkiye(Full Control) veya sınırlandırılmış kontrol yetkilerine sahip olabilecektir.
  Domain'in yöneticisini Başbakana, OUs yöneticisini ise bir belediye başkanına benzetebiliriz.
  Örneğin: Sizin İstanbul'da bir Network'ünüz var ve tek bir Domain olarak yapılandırılmış. Network'ünüzü genişletme düşüncesinde iken Ankara'da bir şube açıyorsunuz ve 2 Network'ü birbirine bağlıyorsunuz. Ancak Ankara'ya ayrı bir DC kurmak istemiyorsunuz. İşte bu durumda, OUs bulunmaz bir yapıdır Oluşturuyorsunuz bir OUs ve içine Ankara'ya ait nesneleri koyuyorsunuz. Bu OUs'e bir yönetici atıyorsunuz(delegate) ve sadece bu Ous için tam yetki veriyorsunuz. Adam başka yere burnunu sokmadan, güzel güzel Ankara'yı yönetiyor. Bunları nasıl yapacağımızı, ilerleyen konularımızda göreceğiz. Şimdi tanım ve alışma aşamasındayız.
  TREE ve FOREST
  Yapınız içerisinde ilk oluşturduğunuz Windows 2003 Domain'i "forest root
  domain" olarak adlandırılır. Organizasyonunuzun ihtiyacına bağlı olarak ağaç(tree) veya orman(forest) yapısında, söz konusu kök Domain'e daha sonra eklenen Domain'ler ise "additional domain" ismini alır.
  TREE:
  Windows 2003 Domain içinde olan hiyerarşik düzenlemedir. Mevcut Domain "parent domain", Tree'ye eklenen Domain "child domain" olacaktır. Söz konusu child domain'in ismi, parent domain'in DNS ismini içerecektir.
  Örneğin;
  parent domain child domain
  mcse.com.tr - — yns.mcse.com.tr
  mcse.com.tr — — deniz.mcse.com.tr
  Yukarıdaki örnek ile iki Child Domain'imiz var.
  Her Child Domain, kendi Parent Domain'i ile "iki yönlü, geçişli güven ilişkisi"
  (Two-way trust, Transitive Trust Relationship) ne sahiptir.
  Two-Way, Transitive Trusts: Bu güven ilişkisi, Windows 2003 Domain'leri arasında varsayılan değer(default) olarak vardır. Bu ilişki, geçişli güven (transitive trust) ile iki yönlü güven(Two-way trust) mekanizmalarının bir kombinasyonudur.

  Transitive Trusts: "yns.mcse.com.tr" ile "mcse.com.tr" arasında doğrudan güven ilişkisi kuruludur, "deniz.mcse.com.tr" ile "mcse.com.tr" arasında da doğrudan güven ilişkisi kuruludur. Söz konusu her iki güven ilişkisi de default olarak geçişli(transitive) olduğundan, kumsal.mcse.com.tr ile deniz.mcse.com.tr arasında dolaylı olarak güven ilişkisi kurulmuş olur.
  Two-Way Trusts: Aralarında iki yönlü güven ilişkisi kurulu olan Domain'ler, karşılıklı olarak paylaştırılmış kaynaklarını(shared recources), diğer Domain kullanıcılarının hizmetine açmış olmaktadırlar.
  İki yönlü, geçişli güven ilişkisinin Windows Domain yapısındaki avantajı: Active Directory Domain hiyerarşisi içerisindeki tüm Domain'ler arasında, bütünsel bir güven ilişkisi kurulmuş olmasıdır.
   

 4. #4
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8

  Standart Ynt: ACTIVE DIRECTORY'e GİRİŞ ve KURULUM (Resimli Anlatım Türkçe)

  FOREST :
  Forest, bir veya daha fazla Tree'den oluşur. Forest içindeki Tree'ler, aynı isim alanını kullanamazlar. Fakat forest içindeki tree'ler ortak bir Schema ve Global Catalog yapısını paylaşırlar. Forest içerisindeki tüm Tree Root Domain yapıları, Forest Root Domain ile geçişli güven ilişkisine sahiptir.
  Forest içinde her tree, kendi eşsiz isim alanına (unique name space) sahiptir. Örneğin: Mcse Ltd şirketi, Kumsal Yatırım adında ayrı bir organizasyonu, yeni bir Active Directory Domain ismi ile kurmak isteyebilir. Söz konusu iki organizasyon aynı isim alanını paylaşmamalarına rağmen, yeni Domain'i mevcut bir Forest altında yeni bir tree olarak yapılandırabiliriz. Sonuç olarak her iki organizasyon, birbirleri ile kaynaklarını veya yönetimsel fonksiyonlarını paylaşabilirler.
  GLOBAL CATALOG
  Global Catalog: Active Directory içerisindeki tüm objelere ait niteliklerin
  tutulduğu yerdir. Kullanıcının ilk ismi, son ismi gibi sorgulamalarda sıklıkla
  kullanılan nitelik bilgileri, default olarak Global Catalog içerisinde depolanır.
  Directory içerisindeki herhangi bir objenin tanımlanması için, gerekli bilgileri
  kapsar.
  Kullanıcılar açısından iki önemli işlevi vardır:
  • Verinin lokasyonunu bilmeksizin, tüm forest içerisinde, Active Directory
  bilgilerine ulaşım.
  • Network ortamına katılırken; universal group üyeliğinin kullanılabilmesi.

  Global katalog bilgilerini sorgulama ve proseslerinin bir kopyasını üzerinde bulunduran DC(Domain Controller), "global catalog server" olarak adlandırılır.
  Active Directory içerisinde ilk yapılandırılan DC, otomatikman "global catalog server" olur. Kimlik denetimi ve sorgulama trafiğini rahatlatmak ve düzenlemek amacı ile Directory içerisinde, birden fazla global catalog server yapılandırabiliriz. Global katalog sunucusu ile tüm Forest içindeki yazıcıları sorgulayabilirsiniz. Global katalog sunucusu olmadığı takdirde, Forest içerisindeki tüm Domain'lere tek tek gidip, bu sorgulamayı her birisinde ayrı ayrı yapmanız gerekir. Tüm bunların yanısıra, içerisinde depolanmış obje ve niteliklere erişim izinlerini de kapsar. Dolayısı ile erişim izniniz olmayan bir objeyi, sorgulama sonucu aldığınız listede göremezsiniz. Kullanıcı, ancak erişim hakkı olan objeleri listede görebilir.

  ACTİVE DIRECTORY'nin FİZİKSEL YAPISI
  Active Directory içinde mantıksal yapı, fiziksel yapıdan bağımsız ve farklı bir yapıya sahiptir. Mantıksal yapı ile Network kaynaklarını organize ederken, fiziksel yapı ile Network trafiğini kontrol ve konfıgüre edebilirsiniz.
  Active Directory'nin fiziksel yapısını; DC(Domain Controller) ve Siteler oluşturur. Active Directory'nin fiziksel yapısı, replikasyonun yer ve zamanı ile Network'e katılımını(logon) belirler. Network trafiği ile logon işlemlerinin optimizasyonu ve bu işlemlerde olabilecek hataların giderilmesi, fiziksel yapının anlaşılmasına bağlıdır.

  DOMAİN CONTROLLER (DC)
  Domain Controller(DC), replikasyon işlemine dahil olan Active Directory bilgilerinin depolandığı, üzerinde Windows Server 2003-2000 işletim sistemi çalışan bilgisayardır. Directory bilgilerinde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin aynı Domain içerisindeki diğer DC'ler ile replikasyonuna olanak sağlar. Directory verilerini depolar, kullanıcıların logon işlemlerini yönetir, kimlik denetimi ile directory arama(search) işlemlerini gerçekleştirir. Tek bir yerel Network ortamına( LAN; local area network) sahip küçük bir işletmede; tek bir Domain yapısı içerisinde, güvenlik amacıyla(fault tolerance) iki DC yapılandırılabilir(DC & Additional DC). Birçok farklı coğrafık lokasyona yayılmış organizasyonlar ise, her bir lokasyon içerisinde iki DC yapılandırabilir (DC & Additional DC) .

  Active Directory'de Replikasyon İşlemi: Forest ve Domain içindeki DC'ler, Active Directory veri tabanında herhangi bir değişiklik olduğunda, otomatik olarak birbirleri ile replika olur, söz konusu veriyi güncellerler. Tüm directory yapısı içerisindeki DC ve istemci(Client) bilgisayarların, güncel veriye ulaşması sağlanır. Replikasyon yer ve zamanı ile Network'e katılımı(logon), Active Directory'nin fiziksel yapısı belirler. Active Directory, Multi-Master replikasyon modelini kullanır. Her Windows 2003-2000 Domain'i bir veya daha fazla DC içerebilir. Her DC, kendi Domain yapısına ait Active Directory veri tabanının değişiklik yapılabilen, güncellenebilen bir kopyasını depolar. Üzerinde değişiklik yapılan bilgilerin, diğer DC'ler ile replikasyonu derhal yapılabileceği gibi, kısa zaman aralıklarında periyodik olarak da yapılabilir.
   

 5. #5
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8

  Standart Ynt: ACTIVE DIRECTORY'e GİRİŞ ve KURULUM (Resimli Anlatım Türkçe)

  SİTE
  Site: IP(internet protocol) topluluğu olarak tanımlanabilir. Bir veya daha fazla
  yüksek hızlı link ile birbirine bağlanmış İP Subnet'lerini içerebilir. Site
  yapılandırılmasında, Active Directory için erişim ve replikasyon topolojisinin
  konfıgürasyonunu yapabilirsiniz. Böylelikle, Windows 2003-2000 işletim sistemi;
  replikasyon ve logon trafiği için zamanlandırılmış görevleri ve en etkin linkleri
  kullanabilir.
  İki öncelikli nedenden dolayı site kurulabilir :
  • Replikasyon trafiğini optimize etmek.
  • Kullanıcıların, DC bilgisayarına güvenilir ve yüksek hızlı bağlantıyı
  kullanarak, logon olmasını sağlamak.
  Network sisteminizin fiziksel yapısının planlanması Site, organizasyonunuzun mantıksal yapısının planlanması ise Domain vasıtası ile olur.
  Active Directory içerisinde mantıksal ve fiziksel yapı birbirinden bağımsızdır:
  • Network fiziksel yapısı ile Domain yapısı arasında bağ veya ilişki
  kurmanıza gerek yoktur.
  • Active Directory, tek bir site içerisinde çoklu Domain veya tek bir Domain
  içerisinde çoklu site yapılandırılmasını destekler.
  • Site ve Domain isim alanları arasında bağ veya ilişki kurmanıza gerek
  yoktur.

  WINDOWS 2003 YÖNETİM METHODLARI :
  Windows işletim sistemi ve Active Directory yapısı, organizasyon içerisindeki tüm bilgisayarların masaüstü yönetimininin merkezileştirmesinde kullanılacak method ve yöntemleri Administrator'a sunar. Administrator'un Network ortamındaki yönetimsel işlevi :
  Merkezi yönetim: Çok sayıdaki kullanıcı, bilgisayar, yazıcı ve Network kaynaklarının; merkezi bir lokasyondan yönetimi. Yönetimsel gereksinimlere bağlı olarak, Network kaynaklarının merkezi olarak kullanıcılara sunumu sağlanır.
  Kullanıcıların yönetimi: Active Directory içerisinde organizasyon birimlerine uygulanılabilen Group Policy ayarları ile etkin bir kullanıcı denetimi sağlanır. Öncelikle kullanıcı veya bilgisayar için; Group Policy ayarlan yapılır, daha sonra söz konusu ayarlar, Windows işletim sistemi üzerinden uygulamaya aktarılır.
  Yönetimsel kontroller için delege atanması: Active Directory, Administrator'ın organizasyon içerisindeki bir kullanıcıya veya gruba kısmen veya tamamen yetki vermesine olanak tanır.
  Active Directory; Administrator'ın Network kaynaklarını merkezi olarak yönetmesine olanak sağlar.
  Kaynakların merkezi yönetiminin avantajı: Tek bir administrator tarafından, Network kaynaklarının merkezi denetim ve yönetimi. Active Directory, tüm objelere ait bilgiler ile nitelikleri içerir. Bu nitelikler, kaynakların tanımını içeren verilerdir. Active Directory, objelerin bilgilerini yerleştirmede kolaylık sağlar. Bu bilgileri kullanarak, yapılan arama işlemlerinde obje, Active Directory dizininde her nerede olursa olsun, kolaylıkla bulunabilir. Organizasyon birimleri içerisinde grup objeleri oluşturabilirsiniz. OU bünyesinde Group Policy uygulanabileceği gibi, delege atanmasına da imkan tanır. Delege, Administrator tarafından kendisine verilen yetki oranında, işlem yapabilir.
  Group Policy ayarları: Site, Domain veya OU yapılarına uygulanabilir. Uygulama sonrasında Active Directory, söz konusu ayarların ilgili kullanıcı ve bilgisayarlar üzerinde etkin hale gelmesini sağlar.

  KURULUM:
  HAZIRLIK :
  Active Directorv için gerekli kurulum gereksinimleri aşağıda listelenmiştir ;
  • Windows 2000 Server ailesinden (Server, Advanced Server veya
  Datacenter Server) işletim sistemi ile çalışan bir bilgisayar ve tabi iki
  Windows Server 2003
  • Active Directory veri tabanı için minimum 200 MB, ayrıca veri tabanı
  transaction log dosyaları için minimum 50 MB olmak üzere, Harddisk'de
  minimum 250 MB boş alan gereklidir. Alan ihtiyacı, Domain yapınızdaki
  obje sayısı ve tipine bağlıdır. Eğer söz konusu DC, aynı zamanda Global
  Catalog sunucusu olacak ise, alan ihtiyacı hali ile artacaktır.
  • Sysvol klasörünün gereksinimi olarak NTFS dosya sistemi ile
  biçimlendirilmiş partition veya volume gereklidir.
  • DNS'in kullanımı için TCP/IP'nin kurulumu ve konfigürasyonu gereklidir.
  • Mevcut bir Windows 2000- 2003 Domain'i içerisinde yeni bir Domain
  oluşturabilmek için Administrator yetkisi gereklidir.
  • Active Directory kurulum sihirbazı, kurulum sırasında opsiyon olarak DNS yüklenmesini önerir. Windows 2000- 2003 DNS Servisi; SRV kayıtları ile DNS dinamik güncelleme özelliğini destekler.
   

 6. #6
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8

  Standart Ynt: ACTIVE DIRECTORY'e GİRİŞ ve KURULUM (Resimli Anlatım Türkçe)

  İLK DOMAIN ile ACTIVE DIRECTORY KURULUMU:
  Sabırsızlandığınızı biliyorum. Bu kadar lafgüzarlıktan sonra artık icrata geçelim.
  1) Windows Server 2003 CD'si sürücüye takılarak, otomatik açılan tüm ekranlar kapatılır.
  2) Start/Run kısmına dcpromo yazılır ve OK butonuna basılır. Dcpromo komutu, çift amaçlı kullanılır. Bunlardan birisi; şimdi yapacağımız gibi sistemimize Active Directory kurmak, yani işletim sistemimizi DC yapmak, diğer amacı da kaldırmaktır. İlk önce bir kuralım, en sonunda kaldırırız.

  3) Dakika bir gol bir! Evet, bu uyarı mesajı der ki "Eğer sisteminizde Certificate Services varsa, Active Directory kuramazsınız veya kadıramazsınız" Bir önceki bölümden kalan certificate servisinizi demek ki kaldırmayı unutmuşsunuz. O zaman hemen Control Panel'e giderek nasıl kurdu isek? O şekilde kaldıralım. Eğer daha önce kaldırmış iseniz; o zaman bu adımı direkt atlayabilirsiniz.
  Evet, kaldırma işlemi başarı ile tamamlandığına göre tekrar "dcpromo" yazarak, kaldığımız yerden devam edelim.
  4) İlk gelen kurulum sihirbaz ekranını Next butonu ile geçiyoruz.  Şimdi kurulum başlayacak ancak, tüm kurulum ekranlarındaki seçenekleri açıklamak istiyorum. Bunun için bir şema çizeceğim ve bunun üzerinde hareket edeceğiz.

  5) İlk ekranda Domain controller for a new domain seçeneğini işaretliyoruz ve Next butonuna basıyoruz. İster Parent ister Child olsun farketmez, yukarıdaki yapımızda tüm Domain'leri kurmak için kullanacağımız seçenektir. Diğer
  seçenek; Additional domain controller for an existing domain var olan bir Domain'e, yedek bir Domain oluşturmak için kullanılır. Bu özelik de çok önemlidir. Yeni bir Domain oluşturduktan sonra, mutlaka yedek Domain'i yani, Additional Domain Controller'i oluşturunuz. Ana Domain'in başına birşey gelirse sistem devamlılığını onunla sağlayacağız. Bunun nasıl yapılacağını son konularımızda inceleyeceğiz.  6) Bu ekranda Domain in a ne\v forest seçeneğini işaretleyerek Next butonuna basıyoruz. Çünkü biz şeklimizdeki sabitaksu.com Domain'ini oluşturuyoruz. Bu Domain hiçbir yere bağlı olmayan, ormanınız içindeki ilk Domain. Eğer bu Domain'i daha önce oluştursaydık ve
  ankara.sabitaksu.com veya istanbul.sabitaksu.com Domain'lerinden birisini oluşturmak isteseydik o zaman, Child domain in an existing domain tree seçeneğini işaretleyecektik. Çünkü bu, sabitaksu.com ağacının dallan olacaktır.
  Yine şeklimizde bulunan yiikselinan.com ayrı bir tree, yani ayrı bir ismi var ve sabitaksu.com ismi ile hiçbir bağı yok. İşte sabit.com'u oluşturarak bu ormana katmak isteseydik, o zaman da Domain tree in an existing forest seçeneğini işaretleyecektik. Böylelikle bu forest içindeki tüm kaynaklara, izinler dahilinde ulaşabilecekti.

  7) Active Directory
  DNS'siz olmaz. Eğer bir DNS'imiz yoksa, sonradan kurarım diye burayı pas geçemezsiniz ve No, just install and configure DNS on this computer seçeneği işaretli iken Next butonuna basıyoruz. Eğer DNS varsa, Yes, I will configure the DNS client seçeneği seçilir.  8) Gelen ekrana Domain'in tam adını yazıyoruz ki bizim Domain'imiz mcse.com olacağı için onu yazdık ve Next butonuna basıyoruz.   

 7. #7
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8

  Standart Ynt: ACTIVE DIRECTORY'e GİRİŞ ve KURULUM (Resimli Anlatım Türkçe)

  9) Windows'ın eski versiyonları için, NetBIOS adı gerekmekte. Burada kendi atadığı, Domain adından gelen ismi kabul edebilir veya değiştirebiliriz. Biz hiçbir değişiklik yapmadan, Next butonuna basıyoruz.  10) Gelen ekran Active Directory veri tabanını ve Active Directory ile ilgili log dosyalarının nerede tutulacağını sorgulayan yapıdır. Burada verimli olması ve performansı yükseltmek amacı ile eğer varsa, bu iki yolu ayrı fiziksel Disk'te tutmanızı öneririm. Next butonu ile bu ekranı geçiyoruz. Eğer aşağıdaki mesaj ile karşılaşırsanız, yeterli Disk alanınız yok demektir. O zaman ya başka bir sürücü seçiniz veya temizlik yapınız.  11) Burada Domain'e ait genel dosyaların tutulduğu SYSVOL klasör'ünün nerede tutulacağı belirtilir. Bunun içeriği; Domain içinde bulunan tüm diğer Domain Controller ile Replike olur. Ayrıca bu klasör mutlaka NTFS dosya sistemi üzerinde olmalıdır. Buradan çıkan sonuç; Active Directory kurmak için en az 1 partition, NTFS olmak zorundadır. Yoksa kurulum gerçekleşmez. Next butonu ile bir sonraki ekrana geçiyoruz.  12) İzinler ekranında bu Domain ile hangi tür Domain'lerin ilişkiye girebileceğini tespit etmemiz lazım. Eğer sistemimizde Windows 2000 öncesi Domain'ler varsa (NT Server 4.0 gibi) ve bu Domain ile ilişkiye gireceksek, o zaman Permissions compatible with pre-Windows 2000 server operating systems seçeneğini işaretliyoruz. Öyle bir sorunumuz yoksa, tüm sistem Windows 2000 ve sonrası ise o zaman, ikinci seçeneği seçiyoruz. Eğer ikinci seçeneği seçerseniz, geri dönüş şansınız yok ancak, ilk seçeneği seçerseniz kurulum tamamlandıktan sonra, istediğiniz zaman ikinci seçeneğe dönüş yapabilirsiniz. Biz ilk seçenek ile kuruluma Mixed Mode kurulum, ikinci ile yapılan kuruluma ise Native Mode kurulum adı veriyoruz. Sonradan içeride nasıl Mixed Mode'dan Native Mode dönüştüreceğimizi görmek için, ilk seçenek seçili iken hiçbir değişiklik yapmadan, Next butonuna basıyoruz.  13) Active Directory'nin yedeğini aldıktan sonra, geri yüklenmesi veya çeşitli Active Directory sorunları için bilgisayarı Active Directory Restore Mode ile açmamız gerekir. (Bu konu son bölümlerde incelenecektir.) İşte oldukça önemli olan bu kısmın, yetkisiz kişiler tarafından açılmasını engellemek için, buraya bir
  şifre giriyoruz. Aman unutmayınîyoksa açamazsınız. Ben bir şifre vermeden Next butonuna basıyorum.  14) Karşımıza gelen son ekran Özet ekranı. Burada yaptıklarımızın bir listesi var. Eğer herhangi birşeyi değiştirmek istiyorsanız, Back butonunu kullanarak geri dönüp, değiştirebilirsiniz. Eğer herşey istediğiniz gibi ise, Next butonuna basabilirsiniz.  15) Gelen ekran ile kurulum başlamıştır. Bu ekran tamamlanana kadar bekleyeceğiz....

  16) İşlem bitince karşımıza gelen ekranda Finish butonuna basacağız ve aşağıdaki ekranda Active Directory'nin etkili olması için, Restart Now seçeneğine tıklayacağız.

  Bilgisayar Restart olduktan sonra, DC'niz hazır.
   

 8. #8

  Standart Ynt: ACTIVE DIRECTORY'e GİRİŞ ve KURULUM (Resimli Anlatım Türkçe)

  Ellinize saglik, gercekten guzel olmus. Kaynak veya referans varsa onuda ekleyebilir miyiz?
  Emre Aydın
  MVP | Office 365 | Since 2006
  MCT | Since 2005
  MCSD | Azure Solutions Architect
  MCSE | Private Cloud, Messaging, Communication, Server Infrastructure, Productivity, Platform
  MCSA | Office 365, Server 2012, Cloud Platform
  MCTS | Developing Azure Solutions, Implementing Azure Infrastructure, Architecting Microsoft Azure Solutions, SAM
  P-Seller
  Intelligent Cloud | EMS
  Web : www.mshowto.org
  Mail : emre.aydin [@] mshowto.org
  Twitter : https://twitter.com/emreaydn
  Linkedin : tr.linkedin.com/in/emreaydn

 9. #9
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8

  Standart Ynt: ACTIVE DIRECTORY'e GİRİŞ ve KURULUM (Resimli Anlatım Türkçe)

  Kaynak: www.mcse.gen.tr

  Yazar: Yunus Dilsiz
   

 10. #10

  Standart Ynt: ACTIVE DIRECTORY'e GİRİŞ ve KURULUM (Resimli Anlatım Türkçe)

  Tekrar tesekkurler,
  Emre Aydın
  MVP | Office 365 | Since 2006
  MCT | Since 2005
  MCSD | Azure Solutions Architect
  MCSE | Private Cloud, Messaging, Communication, Server Infrastructure, Productivity, Platform
  MCSA | Office 365, Server 2012, Cloud Platform
  MCTS | Developing Azure Solutions, Implementing Azure Infrastructure, Architecting Microsoft Azure Solutions, SAM
  P-Seller
  Intelligent Cloud | EMS
  Web : www.mshowto.org
  Mail : emre.aydin [@] mshowto.org
  Twitter : https://twitter.com/emreaydn
  Linkedin : tr.linkedin.com/in/emreaydn

Benzer Konular

 1. Active Directory Hk.
  By nasuhxtr in forum Server2012
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 03-16-2017, 10:06 AM
 2. Active Directory
  By administrator in forum Server2008
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10-07-2015, 10:53 AM
 3. 2003 ve active directory kurulum sonrası problem
  By mailadresilazim in forum Server2003
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 09-25-2009, 11:37 AM
 4. Active Directory
  By emres_demir in forum Server2003
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 07-26-2007, 03:54 PM
 5. isa 2004 kullanıcı bazlı kurulum (active directory)
  By selcivxx in forum ISA, TMG, Forefront, Antigen, IAG, UAG
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 09-26-2006, 04:37 PM

Yetkileriniz

 • Konu Açma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
Hakkımızda
MSHOWTO, herhangi bir firma ya da kuruluş ile bağı olmayan bağımsız teknik bir topluluktur.
Sosyal Medya Linklerimiz