Tombstone lifetime Active Directory üzerinde silinmiş bir objenin ne kadar süre ile kalacağını belirler.Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Server 2003 Service Pack 2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 çalıştıran bir domain controller'da bu süre varsayılan olarak 180 gündür.
Bakalım bu değeri nasıl değiştirebiliyoruz

1-)Administrative Tools-->ADSI Edit' e tıklayın.

2-Açılan pencerede ADSI Edit' e sağ tıklayıp Connect to seçeneğini işaretleyin.

3-)Connection point kısmında Select a well known Naming Context seçeneğini işaretleyin.

4-)Configuration-->CN=Configuration,DC=ForestRootDomainName-->CN=Services--> CN=Windows NT tıklayın.

5-)CN=Directory Service sağ tıklayıp properties' e girin.

6-) Attribute kısmında tombstoneLifetime tıklayın.

Bu kısımda Tombstone için istediğiniz değeri girebilirsiniz.