Aşağıdaki komutları bir text dosyasına yapıştıralım ve kaydedelim kaydetmiş olduğumuz text dosyasının .txt uzantısını .vbs olarak değiştirelim sorun yaşamış olduğumuz sistemde çalıştıralım.

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell&quot
With WScript.CreateObject("WScript.Shell&quot

On Error Resume Next

.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersi on\Policies\System\DisableTaskMgr"
.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersi on\policies\system\DisableTaskMgr"

End With

Mybox = MsgBox(jobfunc & enab & vbCR & "Finished!", 4096, t)