%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Media Player klasörünü sildikten sonra aşağıdaki registry anahtarlarını silerek bilgisayarımızı yeniden başlatıp windows media player'ı açtığımızda sıfırlamış olacağız.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer

HKLM\Software\Microsoft\MediaPlayer