Aşağıdaki anahtarda yer alan shell anahtarı kontrol edilir shell anahtarı değeri explorer.exe değil ise explorer.exe olarak değiştirilir.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon