Merhaba, asp kullanıyorum ve access veritabanımdan 30 günden daha eski konuları çekmek istemiyorum. Mesela bugün bir konu açtım, 30 gün sonra açtığım konu artık listelenmesin, askıya alınsın. Kodlarım aşağıdaki gibi. Ne şekilde düzenlemeliyim?

<%
Vt=Server.Mappath("1.mdb")
Set Bag=Server.CreateObject("Adodb.Connection")
Bag.Open "DBQ="& Vt & ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}"

Set Rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Sorr = "Select * From tb1 where tarih order by id desc"

Rs.Open sorr,Bag,1,3

Toplam = rs.RecordCount

If Toplam = 0 Then

Response.Write "Kayıt Yok"

Else
%>
<% for k=1 to rs.pagesize %>
<% if rs.eof or rs.bof then exit for %>

<%=Rs("stbaslik")%>

<%
rs.movenext : next
%>
% end if %>