Vmware disklerinizi defrag etmek istiyorsanız ve There is a problem trying to mount the virtual disk. hatasını alıyorsanız aşağıdakileri yapabilirsiniz.

1. Admin yetkisi ile bir komut satırı açın.
2. "C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\
vmware-vdiskmanager" -R "<Hata veren vhdx'in lokasyonunu yazın"

Emre Aydın