Herhangi bir araç, Tarih, Boyut, Posta Kimliği, Klasörler ve Zaman gibi farklı kriterler temelinde tek veya birden fazla PST dosyasını / dosyalarını bölebiliyor mu?