Merhaba arkadaşlar,
Exchange Server 2010 yapınızda hizmet verdiğiniz kullanıcıların IssueWarningQuota, ProhibitSendQuota, TotalItemSize bilgilerini görmek istiyorsanız aşağıdaki Exchange Shell komutu işinize yarayacaktır.$MBXs = Get-Mailbox -Server <ServerName> -ResultSize Unlimited |
Where {$_.UseDatabaseQuotaDefaults -eq $false}

&{
foreach ($MBX in $MBXs)
{$MBX | select DisplayName,IssueWarningQuota,ProhibitSendQuota,@{ label="TotalItemSize(MB)";expression={(Get-MailboxStatistics $MBX).TotalItemSize.Value.ToMB()}}}
}|export-csv FileName.csv